Logo Jan van Veen Fotografie


TRAININGEN OEFENINGEN OVERIGE AKTIVITEITEN FRODO TRAINERS ZEN


HOME
AGENDA
CONTACT
LINKS

AGENDA en voorwaarden


 Activiteiten vinden plaats op de volgende locaties:

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, Amsterdam West

Amstelveen / Ouderkerk aan de Amstel

 

Aanmelding en informatie:

frodo.mindfulness@gmail.com

06 23911203

 
Basistraining MBCT/MBSR:

 Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers
Inschrijving na (eventueel telefonisch) gesprek en na betaling van € 25,- inschrijfgeld.

* 8 dagdelen
4 zaterdagen 10 - 16 uur
9 febr, 23 febr, 16 maart, 30 maart 2019

 Kosten:
€ 295,- (inclusief intakegesprek, werkboek en CD's, inschrijfgeld.)  
Voor mensen met een minimum inkomen: zie voorwaarden hieronder. 

(voor deelnemers van Reade: € 275,-)
(vergoeding: sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden deze training uit de aanvullende verzekering; raadpleeg uw zorgverzekeraar)


Compassie training MBCL

                                             9 dagdelen (vrijdag of zaterdagmiddag)
                                                              start april - okt 2019
                                    (bij snelle aanmelding kan je nog voorkeursdata aangeven)

Kosten: €295

incl  intakegesprek, oefenmateriaal, werkboek
Stiltedag:

* zaterdag of zondag
Tijd:   13.30  tot 16.30 uur
Kosten:   een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

eerstkomende stilte middag: voorjaar 2019

locatie:
Studio Juno Yoga Ouderkerk aan de Amstel

volgende stiltedag najaar 2019

 Doen wat je echt wilt: ACT training

8 dagdelen, data nog niet bekend Kosten: € 295
Individuele begeleiding:

Individuele begeleiding op afspraak, locatie in overleg

€ 35,- per ¾ uur


Voorwaarden:

Aanmelding

Aanmelding voor deelname aan één van de activiteiten kan door een mail te sturen met daarin naam, adres, telefoonnummer, eventuele ervaring met mindfulness, en aan welke activiteit u deel wilt nemen. Aanmelding wordt binnen een paar dagen bevestigd, hetzij telefonisch, hetzij per email.

Als u zich aanmeldt voor de basistraining, neemt de trainer contact met u op voor een (eventueel telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens of kort na dit gesprek besluiten u en trainer of de aanmelding in deelname omgezet wordt.

Aanmelding is definitief nadat het trainingsgeld ontvangen is (voor de basistraining: nadat de helft ontvangen is; het gehele bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang overgemaakt te zijn)

Voorwaarden

Indien een training volgeboekt is, heeft de aanmelder voorrang bij een volgende gewenste activiteit.

Indien voor een training onvoldoende aanmeldingen zijn, geeft Frodo Mindfulness uiterlijk een week van te voren aan dat de training niet doorgaat.

Frodo Mindfulness behoudt zich het recht voor in dringende onvoorziene omstandigheden een training te annuleren.

Indien door onvoorziene omstandigheden Frodo Mindfulness een bijeenkomst tijdens de basistraining of vervolgtraining moet afzeggen, wordt in overleg met de deelnemers een inhaaldatum gepland.

Annuleren

Trainingen: Tot drie weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van drie weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Stiltedagen: Tot twee weken voor de stiltedag wordt 50% in rekening gebracht. Binnen een week van te voren is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal

Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de pagina "agenda". Cursusmateriaal en BTW is inbegrepen, lunch op de stiltedag niet.

Deelnemers met een inkomen minder dan € 1000 netto per maand (alleenstaande) of een gezamenlijk inkomen van minder dan € 1600 netto per maand kunnen contact opnemen met de trainer voor overleg over de kosten.


Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, alleen ingezien door de trainers en gebruikt voor administratieve doeleinden. Voor zover u dit aan ons heeft doorgegeven worden de volgende gegevens bewaard: Uw (voor)naam, uw emailadres, uw geslacht, uw geboortedatum indien deze nodig is voor het opstellen van een rekening die u declareerd bij de ziektekostenverzekeraar, uw woonplaats en aan welke activiteiten u bij Frodo heeft deelgenomen. Persoonlijke inhoudelijke informatie omtrent bijvoorbeeld uw redenen om mee te doen aan een activiteit van Frodo Mindfulness worden niet geregisteerd danwel direct na afloop van de activiteit vernietigd.

U wordt per email geïnformeerd over de nieuwe activiteiten van Frodo Mindfulness. Als u dat niet (meer) wilt, laat het ons weten.
Als u wilt dat uw deelnemer gegevens verwijderd worden, laat ons ook dat weten.


Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij Frodo Mindfulness en/of de beheerder van de trainingslocatie niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Frodo Mindfulness en de beheerder van de trainingslocatie zijn niet verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training.